Steunpunt Nederland laat u er niet alleen voor staan

Contact: 088-5507700 | info@steunpuntnederland.nl

Privacy Verklaring

Hier vind u de privacy verklaring van Steunpunt Nederland BV. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Steunpunt Nederland BV.

Inleiding

In deze privacyverklaring leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

01. Steunpunt Nederland.

U leest op dit moment de privacy verklaring van Steunpunt Nederland BV.

Onze dienstverlening

Ten behoeve van onze relaties geven wij advies en ondersteuning met betrekking tot schulden, budgetbeheer, verzekeringen, hypotheken, kredieten en bedrijfsvoering.

Daarnaast ondersteunen wij onze klanten bij de totstandkoming en vervolgens het onderhouden van deze producten die passen bij de wensen en behoeften van onze klanten.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Steunpunt Nederland BV verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kunt aangeven. Daarover gaat deze verklaring. Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Steunpunt Nederland BV, neem dan gerust contact op!

02. Doel gegevens.

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Steunpunt Nederland. Deze worden hieronder toegelicht.

1. Het versturen van nieuwsbrieven

Steunpunt Nederland is van plan via e-mail nieuwsbrieven te versturen. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Uw naam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Steunpunt Nederland. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om zich aan te melden.

2. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Steunpunt Nederland via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens, om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals uw naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en vraagomschrijving.

3. Analytics.

De website van Steunpunt Nederland verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van uw website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt. Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om u in contact te brengen met onze werknemers.

03. Ontvangers.

De gegevens die Steunpunt Nederland BV ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

1. Yourhosting BV.

De e-mailservice van Steunpunt Nederland BV wordt gehost bij Yourhosting BV. Als u contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Yourhosting BV.

2. Transip BV.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Transip BV. Gegevens die u achterlaat op de website van Steunpunt Nederland zijn op de servers van Transip BV opgeslagen.

04. Opslag periode.

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Steunpunt Nederland, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van de gevraagde activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling uw gegevens langer moeten bewaren.

1. Het versturen van nieuwsbrieven.

Uw e-mailadres, telefoonnummer en naam worden opgeslagen door Steunpunt Nederland. De opslag van uw gegevens is voor onbepaalde tijd. U kunt zich namelijk uitschrijven wanneer u maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een mail te sturen naar info@steunpuntnederland.nl

2. Contact opnemen

Op het moment dat u contact opneemt met Steunpunt Nederland via mail, dan worden die gegevens die u meestuurt, zoals bijvoorbeeld uw naam, bedrijfsnaam, telefoonnummer en e-mailadres opgeslagen op de mailserver. Die mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.

3. Analytics

De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan uw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.

05. Beveiliging.

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen beheerd in onze systemen en software.

De persoonsgegevens die door Steunpunt Nederland of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Steunpunt Nederland. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces. De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord . Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten. Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Steunpunt Nederland privé is. U  herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de URL. Daarnaast is het domein van Steunpunt Nederland ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

06. Uw rechten.

1. Recht op inzage.

U heeft het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Steunpunt Nederland vastgelegd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Steunpunt Nederland. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

2. Recht op rectificatie.

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Steunpunt Nederland. Uw gegevens omtrent de nieuwsbrief kunt u aanpassen via de daarvoor bestemde URL onderaan elke mail.

3. Recht op overdracht.

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Steunpunt Nederland opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Steunpunt Nederland al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

4. Recht op wissen van gegevens.

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Steunpunt Nederland vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

5. Recht op het indienen van een klacht.

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Steunpunt Nederland niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan door het invillen van het contactformulier op deze website.

6. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar).

Wilt u niet dat Steunpunt Nederland uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen

van het gebruik van uw persoonsgegevens. Het gebruik maken van deze rechten kan via info@steunpuntnederland.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id-bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

07. Plichten.

Steunpunt Nederland verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een gecombineerd maatschappelijk en commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Steunpunt Nederland via telefoon en e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om uitleg in geschrift of de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Steunpunt Nederland de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u heeft gedeeld met Steunpunt Nederland met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Steunpunt Nederland behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist, dan wel wanneer Steunpunt Nederland dit gerechtvaardigd acht, om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Steunpunt Nederland te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op.

Onze partners